Localhost via UNIX socket Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca SM Budowlani

Budynek: GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 34

Administracja Osiedla Na Skarpie uprzejmie prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. Dziękujemy
###
Indeks budynku:
2855
Ulica:
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 34
Administrator:
Agnieszka Babkiewicz
Telefon:
661-500-332
Email:
agnieszka.babkiewicz@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1972
Obręb:
471
Działka:
79/3
Łączna powierzchnia działki:
1911 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
181,45 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
35135,1 zł
Fundusz remontowy:
-41928,43 zł

###
Termin odczytu podzielników ciepła:
III.2022 - II.2023 / Odczyt radiowy 28.02.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2026
Uwagi legalizacja:
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Rodzaj prac
Planowane prace remontowe dachu
Wykonawca
MARSABUD Tomasz Jankowski
Planowane rozpoczęcie
10-09-2022
Planowane zakończenie
30-09-2022
Uwagi

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2021
Przegląd gazowy (wykonany w):
2021
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
0
Przegląd gazowy:
0
Przegląd roczny budynku:
2021
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###