Localhost via UNIX socket Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca SM Budowlani

Budynek: BOYA-ŻELEŃSKIEGO 12

Administracja Osiedla Na Wyżynach uprzejmie prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. Dziękujemy
###
Indeks budynku:
3554
Ulica:
BOYA-ŻELEŃSKIEGO 12
Administrator:
Barbara Żytka
Telefon:
782-004-221
Email:
barbara.zytka@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Wyżynach
Adres:
Przyjazna 13
Telefon:
523664200
Kierownik:
Mirosław Brzemiński
Zastępca:
Ireneusz Mikołajski

###
Rok budowy:
1978
Obręb:
477
Działka:
36/3
Łączna powierzchnia działki:
2713 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
153,3 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
942,24 zł
Fundusz remontowy:
-43349,08 zł

###
Termin odczytu podzielników ciepła:
I.2021 - XII.2022 / Odczyt radiowy 31.12.2022
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Rodzaj prac
remont portali wejściowych wraz ze zmianą sposobu zadaszenia i zamontowaniem dodatkowych drzwi wejściowych
Wykonawca
TERMO-BUD Krueger
Planowane rozpoczęcie
06.07.2022r.
Planowane zakończenie
Uwagi

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2021
Przegląd gazowy (wykonany w):
2021
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2022
Przegląd gazowy:
2022
Przegląd roczny budynku:
2022
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###