Localhost via UNIX socket Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca SM Budowlani

Budynek: OGRODY 7

Administracja Osiedla Na Skarpie uprzejmie prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. Dziękujemy
###
Indeks budynku:
2318
Ulica:
OGRODY 7
Administrator:
Halina Kamińska
Telefon:
661-500-337
Email:
halina.kaminska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1974
Obręb:
470
Działka:
56
Łączna powierzchnia działki:
7671 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
2163,48 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
50289,39 zł
Fundusz remontowy:
121738,61 zł

###
Termin odczytu podzielników ciepła:
VIII.2022 - VII.2023 / Odczyt radiowy 31.07.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2025
Uwagi legalizacja:
Wymiana baterii:
2022
Uwagi wymiana baterii:
M 1-33; 21-09-2022; 10:30-16:30_M 34-66; 21-09-2022; 10:00-16:30_M 67-99; 22-09-2022; 10:00-16:30_M 100-143; 26-09-2022; 10:00-16:30_M 144-176; 27-09-2022; 13:00-17:30_M 177-209; 27-09-2022; 10:00-16:30_M 210-253; 28-09-2022; 10:00-16:30

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2021
Przegląd gazowy (wykonany w):
2021
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2020
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2021
Przegląd gazowy:
2021
Przegląd roczny budynku:
2021
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2025
###